Prinsca | Diensten
15797
page,page-id-15797,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Diensten

Interim management

Door de brede werkervaring zijn we in staat om financiële functies op managementniveau te vervullen. Denk hierbij aan functies als CFO, controller (financial dan wel business), financieel manager, projectenadministrateur, enzovoorts. Het kan daarbij gaan om tijdelijke invulling i.v.m. ziekte van een personeelslid, het wegwerken van achterstanden of speciaal omschreven opdrachten. We zijn beschikbaar voor kortere of langere tijd, afhankelijk van uw situatie. Ons werkgebied omvat geheel Nederland. Prins Consultancy en Advies heeft veel kennis in huis wat betreft de bouw- en productiesector. We kunnen met u communiceren op zowel operationeel, tactisch als bedrijfs-strategisch niveau. Het hebben van een goede managementrapportage is essentieel voor het aansturen van de onderneming. Ook hierin geven wij ondersteuning en advies. Vanwege onze jarenlange ervaring zijn we in staat u op het gebied van complexe projectadministratie van gedegen advies te voorzien. Daarbij is een analyse van de voor- versus nacalculatie essentieel om te kunnen bepalen wat de voordelen voor u zijn. Ons uiteindelijke doel is het bereiken van transparante managementinformatie die u periodiek op een snelle en efficiënte wijze kunt opvragen..

Advisering

Advisering is hier bedoeld in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen advisering op  het gebied van financiën, maar ook op het gebied van automatisering of salarisadministratie. Vaak zal het een combinatie van voorgenoemde werkgebieden zijn. Ook het uitvoeren van het verstrekte advies is mogelijk. Specifiek kunt u denken aan het opstellen van een automatiseringsplan, het helpen bij het voorbereiden en vervolgens het implementeren van salarissystemen, financiële systemen of ERP pakketten, zoals Dynamics AX. Het verbeteren van de AO/IC, het doorlichten van de administratie c.q. het opnieuw inrichten van de financiële administratie nemen wij ook ter hand. Uiteindelijk zal dit leiden tot:

–  Een efficiënte inrichting van uw administratie/administratieve processen
–  Goede afstemming van uw ICT
–  Adequate koppelingen van de verschillende systemen (eenmaal data invoeren)
–  Een snellere oplevering van de managementinformatie/rapportage middels het op een slimme en efficiënte wijze verzamelen en verwerken van informatie
–  Middels het genereren van betere informatie en specificaties moet het mogelijk zijn om te gaan besparen op accountantskosten

Bedrijfsadministratie

Voor de kleinere ondernemingen is het vaak niet te doen om een eigen administrateur in dienst te hebben. Toch is het ook hier van belang om overzicht te hebben over de financiële situatie van het bedrijf. Op maat gesneden rapportages zijn daarbij belangrijk. Het doen van de diverse aangiften is voor de ondernemer vaak moeilijk uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de aangifte Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen, Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting of diverse aangiften CBS.

 

Prins Consultancy en Advies biedt kleinere ondernemingen de mogelijkheid het administratieve werk geheel of gedeeltelijk door ons te laten verzorgen. Dit kan zowel bij de klant zelf, als via ons eigen systeem plaatsvinden. Op het gebied van de fiscaliteit werken wij nauw samen met een accountantskantoor. We zijn in staat om op alle gebieden een gedegen advies te geven c.q. de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

 

Bij veel kleine ondernemingen ontbreekt het aan een deugdelijke begroting. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van inzicht in hoe goed de onderneming ‘boert’. Vaak zijn er wel gevoelens hoe het gaat, maar in dergelijke situaties is onderbouwing vanuit cijfers meestal moeilijk. Het opstellen van een begroting waarmee de werkelijke cijfers weer kunnen worden vergeleken is daarom essentieel. Het in kaart brengen van trends werkt in veel situaties zeer verhelderend. Het maken van investeringsvoorstellen met daarbij de onderbouwing middels cijfers is noodzakelijk om, zeker nu in deze tijd van crisis, geld van de bank te lenen. De risico’s worden verkleind indien een en ander kritisch is bekeken. Niets is zo vervelend als het doen van investeringen die niet hun geld opleveren. Vooral bij kleine ondernemingen is de kans aanwezig dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt wanneer investeringen of beslissingen verkeerd uitpakken. Niet het gevoel, maar de cijfers moeten spreken. Prins Consultancy en Advies kan uw onderneming ondersteunen in al deze zaken.